Челични контрукции, хали и надсрешници

Кен панел монтинг покрај изработката на монтажни контејнери нуди изработка на челичните конструкции и целосна изведба на вашите фабрички хали и магацински простор. Сето тоа изработено од изработуваме од високо квалитетен челик.