За нашите контејнери

Нашите стандардни монтажни контејнери се изградени со високо квалитетни материјали. Ова овозможува лесна можност за транспорт во иднина на истите, правеќи ги нив повеќенаменски.

Во зависност од намената имаме комплетно опремени контејнери погодни за фирми и претпријатија како деловен простор, викендици, контејнери за градежништво, гаражи, киосци, магацини, наплатни каси, складишта и друго.

Димензии

Стандардна квадратура

 • 6m² – 2,5m²
 • 4m² – 2.5m²
 • 3m² – 2.5m²

Стандардната квадратура е посочена погоре, но во зависност од желбата и потребите на купувачот може да се изработат и во други димензии.

Опременост

Нашите монтажни контејнери се опремени со:

 • Подни водоотпорни панел ѕидови и Ламинат / Плочки
 • Комплетна електрична инсталација со осигурач табла, светла и слично
 • Двојна кровна панел конструкција
 • Дебелина на панел ѕидот (сендвич ѕид) – 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 10cm по желба на купувачот
 • Изработени од еколошки панели по Европски стандарди кои заштедуваат до 50% топлинска енергија (топлотна изолација) и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно “лице” и надворешно фасадно “лице”
 • PVC / алумински прозори и врати (На прозорците може да се монтираат мрежи за комарци, ролетни и решетки и сл.)
 • Челично антикорозивно (нерѓосувачко) железо на целата конструкција
 • По желба на купувачот се вградува тоалет, кујна, итн
 • Обезбеден бесплатен превоз насекаде низ Македонија